e-liquid Dekang Fifty - Red USA Mix 10ml

Klasika, která nikdy nezklame. Výborná příchuť intenzivního tabáku připomínající známé červené cigarety.

Varianta:
Dostupnost Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
Možnosti doručení
79 Kč 65,29 Kč bez DPH
e-liquid Dekang Fifty - Red USA Mix 10ml

Dekang Fifty - Red USA Mix

 • Objem: 10ml
 • Poměr: 50 VG / 50 PG
 • Obsah nikotinu: 3mg, 6mg, 11mg, 18mg (koncentraci nikotinu zvolíte při nákupu v sekci "zvolit variantu", silní kuřáci volí vyšší koncentraci, slabší kuřáci naopak nižší)

E-liquidy Dekang Fifty jsou vhodné pro většinu elektronických cigaret dostupných na trhu (včetně e-doutníků, e-dýmek apod.). Díky vyváženému poměru rostlinného glycerolu a propylen glykolu neprotékají a jsou šetrné ke knotům a spirálám.

Upozornění:

Tento výrobek obsahuje nikotin a je nevhodný pro těhotné ženy a kojící matky.

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let.

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 4, H302, Aquatic Chronic 3, H412
Signální slovo: Varování
Nebezpečné látky: nicotine (ISO)


Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. 

Výrobce: CHANGNING DEKANG BIOTECHNOLOGY CO., LTD (Čína)

Doplňkové parametry

Kategorie: E-liquidy
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto